2e spoor re-integratie

Wanneer re-integratie naar het eigen werk niet mogelijk of haalbaar is, vraagt dit vaak om verwerking en acceptatie van de medewerker. Deskundige coaching en begeleiding is belangrijk in dit proces, waarbij de medewerker weer mogelijkheden en doelen leert ontdekken. Door de juiste ondersteuning wordt de medewerker zich bewust van zijn competenties, krachten, mogelijkheden en beperkingen.

Onze begeleiding is erop gericht mensen duurzaam te laten terugkeren in arbeid en hen op de lange termijn zelfredzaam te laten zijn. De competenties en mogelijkheden van de medewerker worden vertaald naar arbeidsmogelijkheden. Vervolgens begeleiden wij uw medewerker bij het zoeken naar werk en het solliciteren.

Fysieke en psychische beperkingen
Wanneer er sprake is van fysieke of psychische beperkingen, als gevolg van ziekte of een ongeval, is het belangrijk dat iemand overzicht houdt over het re-integratietraject, de wettelijke kaders kent en zo nodig tijdig kan bijsturen wanneer dit noodzakelijk is.

Werkgevers ervaren uitval als gevolg van psychische beperkingen of medisch onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld whiplash) vaak als lastig. De gevoelswaarde van de werknemer bepaalt dan vaak het verloop van het re-integratietraject. Onze deskundige begeleiding zorgt ervoor dat de re-integratie wordt ingezet op concrete mogelijkheden met een duidelijke opbouw, waar zowel werknemer als werkgever profijt van hebben. De werkgever krijgt adviezen en/ of instrumenten aangereikt om het traject met de werknemer op een goede wijze te (blijven) coördineren.

Onderdeel van het traject kan o.a. zijn:
– Competentie-/ loopbaanonderzoek
– Organiseren van een passende stage-/ werkervaringsplaats
– Begeleiding gedurende de stage/ werkervaring
– Opstellen van stage-/ werkervaringsovereenkomsten
– Bieden van een gestructureerde arbeidsuren opbouw
– Rapporteren ten behoeve van het verzuimdossier
– Potentiële werkgevers informeren over premiekortingen en subsidies
– Inzet benodigde externe disciplines
– Plaatsingsbegeleiding
– Sollicitatie-/ netwerktraining
– Zoeken naar passende arbeidsmogelijkheden
– Cogmed training
– Onderzoek ondernemerschap

Loopbaanadvies en –begeleiding

Wanneer uw werknemer niet meer de gewenste energie uit de eigen functie haalt, is een loopbaanonderzoek een goed middel om duidelijkheid te krijgen over de competenties en interesses. Ook een verandering van de organisatie of het krijgen van een aangepaste functie vragen helderheid over de competenties van de werknemer. Aan de hand van gesprekken en onderzoeken wordt dit inzichtelijk gemaakt en kunnen wij u en uw medewerker een loopbaanadvies geven.

Daarnaast is het mogelijk om te onderzoeken of een andere functie aansluit bij de competenties van de werknemer. Dit onderzoek kan ingepast worden bij het arbeidsdeskundige onderzoek.
We begeleiden medewerkers die graag willen stilstaan bij hun loopbaan. De begeleiding richt zich op het beantwoorden van vragen als: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ Het geeft medewerkers inzicht in hun kwaliteiten, krachten en drijfveren. Zo komen we erachter in welke omgeving de medewerker het beste op zijn plek is. Met deze kennis kan de medewerker zich gericht profileren bij de eigen werkgever of een andere werkgever.

Onderdeel van dit traject kan o.a. zijn
– Competentie / loopbaanonderzoek
– Oriëntatie op de arbeidsmarkt
– Ondersteuning bij kwalificeren voor arbeid
– Organiseren stage / werkervaringsplaats
– Begeleiding gedurende stage / werkervaring
– Opstellen van stage / werkervaringsovereenkomsten
– Sollicitatie- / netwerktraining

Outplacement

Door reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of andere factoren, kan een ontslag onvermijdbaar zijn. In dat geval kan outplacementbegeleiding ingezet worden. Deze begeleiding is erop gericht uw medewerker arbeidsperspectief te bieden en te begeleiden naar ander werk.

Samen met uw medewerker wordt onderzocht waar arbeidsmogelijkheden liggen en wordt gewerkt aan profilering, netwerken en solliciteren. Wij bieden een traject op maat waarbinnen verschillende activiteiten (online testen, schrijfopdrachten, jobhunting) ingezet kunnen worden, afhankelijk van datgene wat uw medewerker nodig heeft.

Haalbaarheidsonderzoek

Door middel van dossieronderzoek en een gesprek met werkgever en werknemer wordt beoordeeld of de inzet van een 2e spoor re-integratietraject haalbaar en realistisch is. Een dergelijk onderzoek wordt ingezet indien uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt twijfelachtig zijn.

Er wordt gekeken naar de mobiliteit, flexibiliteit, beroepsmogelijkheden op basis van competenties en interesses en de belastbaarheid van uw medewerker. Een haalbaarheidsonderzoek levert inzicht op de kansen van uw medewerker op de arbeidsmarkt en geeft advies over de vervolgstappen.

Cogmed

Ziekte of letsel kan tot gevolg hebben dat uw medewerker problemen ondervindt bij concentratie of aandacht houden bij het werk. Om de concentratie te verbeteren, kan Cogmed ingezet worden. Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen de concentratie van uw medewerker kan verbeteren.

Het is een intensieve online training die uw medewerker kan volgen onder begeleiding van onze Cogmed coach.
Wat levert de Cogmed Werkgeheugen Training op?:
– Betere concentratie
– Gestructureerd te werk gaan
– Beter overzicht kunnen houden
– Belangrijke informatie beter kunnen onthouden
– Beter in staat zijn om afleidingen te negeren

Terug naar homepage