Ons netwerk

Onze samenwerking kenmerkt zich door onderlinge verbondenheid van haar professionals in hun visie op verzuim, zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid. Eijkenaar & De Hoop werkt hiervoor onder andere samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, multidisciplinaire trainingscentra en advocaten.